NEWS ニュース

文化ファッション大学院大学(BFGU)の公式HPに掲載されました

文化ファッション大学院大学(BFGU)の公式HPに、カンボウプラスとの取り組みについての記事が掲載されました。

【TOPICS】2023.02.06 「カンボウプラス株式会社×BFGU 産学連携プロジェクト」

下記URLからお読みいただけます。

https://bfgu-bunka.ac.jp/topics/2023-02-06/